języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Konferencja Dziedzictwo Kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945

Biblioteka Śląska zaprasza w dniach 21–22.06.2017 r. na Konferencję Dziedzictwo Kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945 r.

Konferencja poświęcona jest dziedzictwu kulturowemu śląskich luteranów, ze szczególnym wskazaniem na różne aspekty jego recepcji po 1945 roku. Ludność wyznania augsbursko-ewangelickiego na Górnym Śląsku oraz Śląsku Cieszyńskim to mniejszość religijna licząca kilka tysięcy osób i żyjąca w diasporze. Jej kulturę religijną kształtuje przede wszystkim poszanowanie dla Biblii i pielęgnowanie spuścizny duchowej Reformacji w dziedzinie liturgii, muzyki, czytelnictwa czy działalności edukacyjnej. Po 1945 roku – ze względu na prowadzoną przez ówczesne władze politykę – kultura luterańska nie mogła się w pełni rozwijać. Okres po przełomie politycznym w 1989 roku wyznacza cezurę w życiu religijnym i kulturalnym śląskich zborów luterańskich. Ważnym, dotychczas niepodjętym przez polskich badaczy zagadnieniem jest, kulturowy transfer na obszarze polsko-niemieckich relacji w śląskim luteranizmie i zmieniająca się polityka pamięci.

Konferencja, organizowana wspólnie przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce.

Program konferencji

Wstęp wolny.

Tagi: Nie przypisano tagów

PDF Print