języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Literatura w podróży do czytelnika. Biblioteka Śląska realizuje projekt promujący czytelnictwo

Projekt „Pola widzenia książki – w podróży” w zakresie działań animujących czytelnictwo na Śląsku jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r. Stanowi rozszerzenie platformy kształtowania kompetencji odbiorców kultury w oparciu o literaturę, w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów.

Zakłada realizację wycieczek fotograficznych, warsztatów i akcji artystycznych oraz spotkań wspólnych dla specjalistów i szerszej publiczności. Projekt nastawiony jest na zwiększenie zakresu propozycji biblioteki oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnego czytelnika, zwłaszcza najmłodszego lub z utrudnionym dostępem do kultury. Jego celem jest tworzenie biblioteki otwartej, wpisującej się w dynamicznie rozwijające się inicjatywy w przestrzeni lokalnej. Wartością tegorocznej edycji jest silne wejście w przestrzeń miejską, jak również odbycie podróży do wnętrza biblioteki, pokazując wieloaspektowe spektrum możliwości oddziaływania książki na odbiorców w różnym wieku.

Tegorocznym mottem organizatorzy uczynili cytat, pochodzący z tekstu J. L. Borgesa: "Pozostawiam wielu przyszłościom (nie wszystkim) mój ogród o rozwidlających się ścieżkach". Wybralno tego autora na „patrona” trzeciej edycji projektu „Pola widzenia książki” z kilku powodów. Przede wszystkim to jeden z najważniejszych i najczęściej omawianych pisarzy oraz ulubieniec wielu intelektualistów, a jego tworzywo literackie pobudza wyobraźnię i stanowi doskonałą kanwę artystycznych interpretacji. Ponadto jego twórczość i postać nierozerwalnie łączy się z biblioteką. Poprzez projekt „Pola widzenia książki – w podróży” Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej pragnie tworzyć intertekstualną sieć powiązań pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki z literaturą jako nicią przewodnią. Dopisek „w podróży” akcentuje wspomniane przemieszczanie się pomiędzy różnymi kontekstami słowa w kulturze. Podróż ta rozumiana jest na kilka sposobów: jest drogą DO książki (tekst jako cel podróży), ale także OD książki (tekst jako początek podróży). W pierwszym przypadku tekst stanowi ośrodek zainteresowań, w drugim – przyczynek do tworzenia innych tekstów kultury. „W podróży” ma także inne znaczenie: to metafora procesu, w którym książka „wychodzi” z biblioteki i „rusza” w miasto, w świat, zaczyna żyć własnym życiem. Wreszcie trzecie znaczenie tego hasła, czyli „książka w podróży” w ujęciu Borgesa: niekończący się cykl powtórzeń i interpretacji tekstu literackiego.

Wydarzenia w ramach projektu:

- "W podróży do" - cykl wycieczek fotograficznych". Cztery wyraziste osobowości, reprezentujące różne spojrzenia na fotografię: Iwona Wander, Dawid Chalimoniuk, Arkadiusz Ławrywianiec, Barbara Kubska, stworzą serię zdjęć Biblioteki Śląskiej i jej pracowników, co razem pozwoli na zebranie fotografii do publikacji podsumowującej projekt. Prace zostaną zaprezentowane również jako fotokast podczas wydarzenia podsumowującego projekt, w listopadzie 2019 r. Przewodnikami „W podróży do…” będą pracownicy Biblioteki Śląskiej, którzy najlepiej znają wnętrza trzech budynków i ich historię. Będą mieli możliwość opowiedzenia uczestnikom wycieczki o swojej pracy. Projekt będzie wzbogacony o wywiady z pracownikami przeprowadzonymi przez Ewę Niewiadomską.

- "Ogród o rozwidlających się ścieżkach" - cykl wydarzeń artystycznych. Do działania zaproszeni zostali: Bartłomiej Skawski, Piotr Lutyński, Marek Kuś oraz Małgorzata Jabłońska. Artyści współcześni, we współpracy z opiekunem literackim, podejmą się transfiguracji znaku tekstowego na znak wizualny - każdy za pośrednictwem swojego medium. Kuratorem merytorycznym projektu jest Elżbieta Owczarek.

- "Literatura inspiruje sztukę" - wystawy literatury i sztuki wraz z oprowadzaniem. Cykl wystaw w Galerii Intymnej, stanowiący dopełnienie działań warsztatowych. Każdy artysta ustosunkuje się do wcześniej wybranego na baner tekstu literackiego w formie dzieła sztuki za pomocą swojego charakterystycznego medium.

- Wizyty studyjne i wydarzenie podsumuwujące projekt. Realizowane na przestrzeni od kwietnia do grudnia 2019 r. wizyty mają na celu zaprezentowanie efektów projektu, podtrzymanie stałej współpracy oraz nawiązanie nowych kontaktów. 

Tagi: Nie przypisano tagów

PDF Print