languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI

Certyfikat Jakości dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich

W dniu 31 stycznia 2012 Komisja Certyfikacyjna Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL” z siedzibą w Warszawie przyznała Certyfikat Jakości Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich. Uroczystość odbyła się 23 lutego br. na sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, a wręczenia wyróżnienia dokonała Teresa Jankowska, członek zarządu Stowarzyszenia.

W uroczystej sesji udział wzięli m.in. Jacek Wojnarowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Mariusz Boguszewski z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Bogna Włodarczyk ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Maria Gutowska z Biblioteki Śląskiej, Sylwia Błaszczyk ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Gratulacje złożyli Stanisław Korfanty, Prezydent Piekar Śląskich i Krzysztof Serweryn, Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie.

- Certyfikat to wielkie wyróżnienie, ale i motywacja do dalszych działań – zapewniała w trakcie uroczystości Aleksandra Zawalska-Hawel, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich.

 Biblioteka, która jest tylko wypożyczalnią książek nie ma w dzisiejszym świecie racji bytu. Nowoczesna książnica oferuje wydarzenia kulturalne, integruje lokalne środowisko i prowadzi działania edukacyjne - staje się centrum lokalnej aktywności.

- Aktywizujemy środowisko lokalne, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu pokolenia 55+ i marginalizacji młodzieży ze środowisk zagrożonych. Budujemy w naszym mieście świadome społeczeństwo obywatelskie, upowszechniamy kulturę lokalną i pielęgnujemy piekarską tradycję. Nie ma chyba grupy społecznej, dla której nie zrealizowaliśmy jakiegoś projektu: od 4-latków począwszy, poprzez młodzież szkolną i sudencką, pracujących i emerytów, bezrobotnych i poszukujących sposobu na własny biznes, osoby uzdolnione artystycznie i niepełnosprawne, początkujących literatów i podróżników itd.wyjaśnia Aleksandra Zawalska-Hawel.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie, które przyznaje certyfikaty, tworzy sieć instytucji (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek) działających w oparciu o kontakt z mieszkańcami, wychodzenie naprzeciw ich potrzebom, szacunek dla lokalnych wartości. Instytucja pracująca metodą CAL służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego.

Aby jednak otrzymać certyfikat, należy wdrożyć nowe metody pracy – animacji społecznej i udokumentować swoje osiągnięcia.

- Instytucja sama występuje z prośbą o certyfikację. Składa wniosek oraz dokumentuje w postaci pisemnej działania na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek przechodzi wstępną weryfikację. Potem następuje tzw. wizytacja, czyli sprawdzanie kandydata na miejscu. Z tej wizyty powstaje raport do Zarządu Stowarzyszenia, które po zapoznaniu z treścią raportu udziela rekomendacji (lub nie) i przesyła wniosek do Komisji Certyfikacyjnej. Tam zapada decyzja – informuje Zawalska-Hawel.

Odznaczenie jest przyznawane na okres 5-ciu lat; po tym okresie należy ponownie zgłosić prośbę o nadanie Certyfikatu. Instytucje posiadające certyfikat wymieniają się swoimi „receptami na sukces”, uczestniczą także w procesie doskonalenia swoich instytucji. Certyfikat to wymierne korzyści nie tylko dla instytucji, ale przede wszystkim dla mieszkańców – instytucja musi utrzymać świetny poziom usług. Instytucja certyfikująca zastrzega sobie możliwość odebrania przyznanego wyróżnienia.

Piekarska książnica to druga biblioteka w Polsce, która otrzymała Certyfikat. Na terenie Metropolii „Silesia” pochwalić się wyróżnieniem mogą jeszcze tylko tylko Miejski Dom Kultury „Batory” z Chorzowa i Młodzieżowy Dom Kultury z Gliwic.

Inga Niedzielska
2012-02-23

Tags: biblioteka CAL Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL certyfikat jakości Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie

PDF Print