languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI

‘Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta’ – spotkanie promujące książkę Patryka Oczko

18 czerwca 2015 r. w Dawnej Młótowni odbyło się spotkanie promujące książkę Patryka Oczko „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta”.

Wydana przez Muzeum Miejskie w Tychach książka to pierwsze tak obszerne opracowanie monograficzne poświęcone sztukom wizualnym w Tychach. Książka została opatrzona tekstami wstępu prof. Ewy Chojeckiej i dr Marii Lipok-Bierwiaczonek. Opracowanie graficzne wykonała Zofia Oslislo.

Wydawnictwo koresponduje z wystawą o tym samym tytule, którą do 1 sierpnia można oglądać w Dawnej Młótowni; razem stanowią podsumowanie intensywnych badań dotyczących działań artystycznych w przestrzeni miejskiej, prowadzonych w Muzeum przez Patryka Oczko.

Wartość publikacji dostrzegło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznając Muzeum Miejskiemu w Tychach dofinansowanie na jej realizację. Środki na wydanie książki przekazał również Urząd Miasta Tychy.

„Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta” to bogato ilustrowane wydawnictwo, ukazujące różnorodne przejawy sztuki współtworzące krajobraz Tychów na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci. W ramach publikacji zaprezentowano dzieła rzeźbiarskie, mozaiki i inne obiekty o istotnych walorach artystycznych, stanowiące integralną część przestrzeni miejskiej. Z dokładną lokalizacją wszystkich omówionych obiektów będzie można zapoznać się dzięki współtworzącej katalog mapie. Książka skierowana jest zarówno do mieszkańców miasta jak i fachowców z zakresu sztuki, architektury i urbanistyki.

Recenzentem książki jest historyk sztuki dr hab. Irma Kozina:

[…] oddawana do rąk czytelnika książka wnosi wiele nowych ustaleń, które odegrają ważną rolę nie tylko jako przyczynek do analizy dziejów sztuki współczesnej
w Polsce, lecz także w znaczący sposób przyczynią się do kształtowania postaw obywatelskich w mieście, którego tożsamość jest na tyle nieugruntowana, że wręcz domaga się tworzenia narracji sprzyjających zintegrowaniu członków poszczególnych wspólnot osiedlowych z ich miejscem zamieszkania.

   Można zaryzykować tezę, że właśnie  za pomocą takich opracowań naukowych, które stawiają sobie jako cel odtworzenie owej czasowo niezbyt odległej – lecz za to emocjonalnie wyjątkowo bliskiej mieszkańcom, niejednokrotnie osobiście uczestniczącym w opisywanych zdarzeniach – transformacji przestrzeni miejskiej, wzmacnia się świadomość zbiorową, tworzoną na bazie asymilacji wartości kreowanych w toku historycznych przemian.

Gośćmi spotkania promującego książkę Patryka Oczko „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta” były historyk sztuki dr hab. Irma Kozina oraz etnolog, socjolog, doktor nauk humanistycznych Maria Lipok-Bierwiaczonek. Spotkanie poprowadziła kuratorka, autorka tekstów o sztuce Marta Kudelska.

PDF Print