languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI

Place

EN - Plac Krakowska 8 43-600 Jaworzno

Phone number

+48 32 745 10 30

Road to

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie upowszechnia, rozwija i zaspokaja potrzeby w zakresie kultury, sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Wspiera kulturotwórcze inicjatywy, propaguje nowe trendy w kulturze, sztuce, sporcie oraz niestandardowe zjawiska artystyczne. Podtrzymuje tradycję lokalną, regionalną i narodową. Promuje polskie dziedzictwo narodowe.

Łącznie w MCKiS funkcjonuje 28 obiektów i placówek upowszechniania kultury i sportu umiejscowionych na terenie całego miasta. W ramach MCKIS działają m.in.: Centrum Kultury, 2 domy kultury, Skatepark w parku "Podłęże", 2 hale widowiskowo–sportowe, 9 klubów i świetlic.

Centrum Kultury w Jaworznie to główna siedziba Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.

Zajęcia kół zainteresowań odbywają się w grupach tematycznych: teatr, literatura, taniec, muzyka, plastyka i fotografia. Interesujące popołudnie mogą tu spędzić zarówno przedszkolaki jak i osoby starsze. W ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku seniorzy spotykają się m. in. w saloniku literackim. Centrum prowadzi zajęcia recytatorskie, plastyczne i teatralne, warto dołączyć do muzycznej grupy perkusyjnej lub do młodzieżowego zespołu tańca nowoczesnego Paradox. Zajęcia i warsztaty dla młodzieży i dorosłych prowadzi się od poniedziałku do soboty. Organizuje są także wycieczki plenerowe.

Działalność kulturalna to przede wszystkim liczne imprezy cykliczne (Festiwal Energii, dni miasta), przy MCKiS istnieje też Amatorski Ruch Artystyczny.

Tags: Jaworzno koncerty MCKiS Miejskie Centrum Kultury i Sportu wydarzenia kulturalne zajęcia dla dzieci zajęcia dla młodzieży

PDF Print