languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI

Place

EN - Plac Adama Mickiewicza 2 43-600 Jaworzno

Phone number

+48 32 616 28 79

Road to

Teatr Sztuk w Jaworznie

Teatr Sztuk to samorządowa instytucja kultury w Jaworznie. W większości Teatr tworzą byli pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, dzięki czemu zostają zachowane dotychczasowe działania Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Teatr Sztuk zakłada sobie wiele celów. Przede wszystkim jest to kontynuacja tradycji Społecznego Teatru Miejskiego w Jaworznie oraz propagowanie sztuki teatru jako „polskiej sztuki narodowej”. W założeniach Teatru znalazło się utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego organizowanych Imprez. W tym celu powołano Radę Programową, składającą się z wybitnych artystów śląskich. Godne uznania są działania na rzecz przywrócenia godności i właściwej pozycji pracownikom bezpośrednio tworzącym kulturę.

Teatr Sztuk chce promować miasto poprzez zdynamizowanie miejskiej przestrzeni centrum, m. in. przez otwarcie drzwi instytucji i integrację środowisk twórczych (spotkania w foyer,  imprezy uliczne: happeningi, gry uliczne, flash mopy). Nie brakuje także działań integrujących różne grupy wiekowe. Instytucja organizuje zajęcia artystyczne, edukacyjne oraz współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Wizja Teatru Sztuk zakłada niestandardowy wizerunek instytucji kulturalnej. Ma ona być nastawiona na odbiór indywidualny, nie powielający wzorców. W związku z tym proponuje udział widza w tworzeniu tego, co dzieje się na scenie, czy możliwość osobistych spotkań z twórcami. Poza tym stawia na różnorodność sztuk i poza spotkaniami z teatrem, oferuje publiczności wydarzenia muzyczne, taneczne, a także sztuki plastyczne, rzemiosło artystyczne i sztuki medialne.

Ciekawostką jest, że Centrum Kultury mieści się w dawnej siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"- najstarszego polskiego towarzystwa sportowego.

Tags: No tags

PDF Print