languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI
picture

Place

Street Sikorskiego 1 41-902 Bytom

Phone number

+48 506 40 29 29

Road to

Fundacja Klub Kontra

Klub Kontra z Bytomia walczy z problemami  związanych z patologiami społecznymi. Celem głównym jest eliminowanie patologii społecznych przez edukację i aktywizowanie środowiska do działania w sztuce i sporcie. 

Fundacja działa na rzecz dobra środowiska lokalnego, wspomaga rozwój zaniedbanych środowisk, prowadząc całoroczne zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, jednorazowe warsztaty artystyczne, przygotowywanie happeningów, akcji, szkoleń, spotkań dla mieszkańców obszaru działalności Klubu, Klub organizuje czas wolny dzieci i młodzieży.

Jednym z zadań Klubu jest promocja i organizacja wolontariatu oraz wspomagania organizacji pożytku publicznego. Bytomski Klub bazuje na nieodpłatnej współpracy z wolontariuszami, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą się z innymi, zaś regionalni Partnerzy udostępniają  pomieszczenia, gdzie mogą odbywać się spotkania.

Tags: aktywizacja Bytom edukacja edukacja młodzieży Klub Kontra organizacja czasu wolnego patologie społeczne zajęcia artystyczne zajęcia dla dzieci zajęcia dla młodzieży

PDF Print