languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI
picture

Place

EN - Plac Kopernika 14 40-064 Katowice

Phone number

533-367-789

Road to

Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, Młyńska 5 (dawniej: Inkubator Społecznej Aktywności) oraz Kopernika 14 ma służyć mieszkańcom miasta – tym skupionym w organizacjach pozarządowych, tym, którzy działają w grupach nieformalnych jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego. Obydwa lokale są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Katowice.

Ważnym aspektem działania Centrum Organizacji Pozarządowych jest upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji –  ma stać się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług katowickich organizacji.

W ramach realizowanych działań w Centrum Organizacji Pozarządowych można zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z obszaru:
– doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne i formalne,
– promocja w organizacji,
– pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych

Raz w miesiącu organizacje pozarządowe zapraszane są na szkolenia z wybranych tematów, ustalanych w oparciu o propozycje na spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub bezpośrednio zasygnalizowane w COP.

Na miejscu do dyspozycji organizacji i grup nieformalnych pozostają stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz przestrzeń szkoleniowo-warsztatowa.

Tags: Centrum Organizacji Pozarządowych Katowice

PDF Print