languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI

Place

EN - Plac Podzamcze 42-500 Będzin

Phone number

32 267 77 07

Road to

Zamek w Będzinie

Zamek będziński, wraz z wieżą widokową, należy do obiektów prowadzonych przez Muzeum Zagłębia.

Zamek będziński stanowi przykład budownictwa obronnego z połowy XIV w. Był ważnym ogniwem systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami od strony Śląska i Czech. Pierwotne założenie stanowiła wolno stojąca cylindryczna wieża ostatecznej obrony, zbudowana w drugiej połowie XIII w. W połowie XIV w., wzniesiono wieżę czworoboczną i budynek mieszkalny. Całość otoczona została dwoma obwodami murów kamiennych rozdzielonych międzymurzem.  W 1834 r. zamek został przebudowany wg projektu F.M. Lanci’ego, który wprowadził elementy pseudogotyckiej architektury romantycznej. Od 1956 r. odbudowany zamek będziński jest siedzibą Muzeum Zagłębia w Będzinie. Zbiory eksponowane na zamku obejmują kolekcję dawnej broni oraz pamiątki historyczne dokumentujące dzieje miasta.

Wzgórze Zamkowe, będące dziś miejscem rekreacji, zabawy i edukacji jest, tak jak dawniej ważnym elementem krajobrazu Będzina. To tu w sąsiedztwie będzińskiego zamku, podziemi będzińskich, odtworzonego wału obronnego średniowiecznego grodu i zrekonstruowanych półziemianek będących niegdyś zapleczem gospodarczym rozwijającego się osadnictwa, obcujemy z „żywą historią” Przy rewitalizacji Wzgórza Zamkowego wykorzystano charakter krajobrazowy parku, zachowano historyczny układ alejek i utworzono 15 „magicznych miejsc” w formie kręgów, z których każdy posiada nieco odmienny charakter. Od sierpnia 2013 r. obiekt jest pod opieką Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Tags: No tags

PDF Print