languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI

Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach

EN - Plac Sokolska 2 40-084 Katowice

Road to

INAUGURACJA FESTIWALU 75-LECIA. ZMIANA TERMINU

Wykonawcy:

 • Bożena Bujnicka – sopran
 • Anna Kudala – obój
 • Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa
 • Jarosław Wolanin – dyrygent
 • Robert Kabara – dyrygent
 • Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
 • Chór Filharmonii Śląskiej
 • Śląska Orkiestra Kameralna  
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Program:

 • Henryk Mikołaj Górecki – Totus tuus op. 60
 • Mikołaj Górecki – O dolce lume na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (dzwony ad libitum) – prawykonanie
 • Witold Lutosławski – Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę kameralną
 • Wojciech Kilar – Orawa na orkiestrę smyczkową
 • Wojciech Kilar – Uwertura uroczysta na orkiestrę
 • Eugeniusz Knapik – Beauty in Radiated Eternity na chór i orkiestrę

Na 24 kwietnia przypadnie pierwsza z gal świętujących wspaniały jubileusz 75-lecia Filharmonii Śląskiej. Podczas tego koncertu w sali koncertowej im. Karola Stryji wystąpią wszystkie zespoły Filharmonii Śląskiej, prowadzone przez Jarosława Wolanina, Roberta Kabarę i Mirosława Jacka Błaszczyka. Razem z filharmonikami na scenie zobaczymy znakomite solistki – Bożenę Bujnicką, Annę Kudalę oraz Agnieszkę Kaczmarek-Bialic. Tego wieczoru będziemy także świadkami prawykonania dzieła Mikołaja Góreckiego. Cóż to będzie za koncert!

Galę rozpoczniemy jednym z najbardziej znanych religijnych utworów chóralnych naszego Patrona, Totus Tuus, opartym na motcie Jana Pawła II. Na podstawie słów Papieża Polaka Maria Bogusławska stworzyła tekst, który Górecki wykorzystał do stworzenia tego dzieła, które przygotowane zostało na okoliczność pielgrzymki papieża do Polski w 1987 roku.

Następnie zabrzmi O dolce lume na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (dzwony ad libitum) Mikołaja Góreckiego. Będzie to dzieło kilkunastominutowe, o jednoczęściowej formie, lecz składające się z wielu „sekcji”. W tym dziele solo zaśpiewa Bożena Bujnicka. Materiałem literackim, którego użył twórca jest tutaj Boska Komedia Dante Alighieriego. Jest to kompozycja wykonana w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Zamówienia kompozytorskie.

Później zanurzymy się w dziele Witolda Lutosławskiego. Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę kameralną zabrzmi z udziałem solistek: Anny Kudali i Agnieszki Kaczmarek-Bialic, znakomitych instrumentalistek Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. To powstałe na zamówienie Paula Sachera dzieło składa się  trzech części, opierające się w dużej mierze na dialogu solistów i zespołu. Ostatnia z części, będąca niezwykle odmienna od dwóch pozostałych, jest karykaturą marsza. O tego typu zabiegach powiedział kiedyś Konstanty Ildefons Gałczyński: „Ze wszystkich współczesnych kompozytorów Lutosławski ma największe poczucie groteski”.

Następnie przyjdzie czas na jedno z najsłynniejszych, najczęściej wykonywanych i wielokrotnie reinterpretowanych dzieł Wojciecha Kilara, Orawę. Jest to utwór oparty na temacie zaczerpniętym z muzyki ludowej, od razu przywołującej tatrzański krajobraz. Narastająca dynamika, zwiększanie liczby grających instrumentów oraz kulminacyjne „Hej!” z pewnością dostarczy Melomanom silnych przeżyć.

Zbliżając się do końca, koncert zachwyci Uwerturą uroczystą Wojciecha Kilara, napisaną na okazję 145. rocznicy uzyskania przez Katowice praw miejskich. Dzieło to zostało prawykonane przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka 12 września 2010 roku. Filharmonicy śląscy utrwalili także tę kompozycję na płycie pt. Wojciech Kilar Katowicom (DUX). Ciekawym w przypadku Uwertury jest także fakt, że jej partytura została przekazana przez kompozytora na aukcję, z której dochód trafił do śląskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica. Obecnie znajduje się ona w zbiorach Muzeum Historii Katowic, skąd trafiła z rąk zwycięzców licytacji. 

Zakończymy Beauty in Radiated Eternity Eugeniusza Knapika. Jest to dzieło napisane do tekstu perskiego XIV poety Hafiza Shirazi, które kompozytor napisał na zamówienie Fundacji Muzycznej im. Grzegorza Fitelberga. Zostało ono prawykonane przez filharmoników śląskich podczas IX edycji Konkursu, w 2012 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Koncert pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej 

Piątek 24 kwietnia 2020, godzina 19:00, Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska

ZMIANA TERMINU - koncert przełożony na wrzesień (więcej na stronie https://filharmonia-slaska.eu/production/premiera/)

Tags: No tags

PDF Print