języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI
picture

Miejsce

Ulica św. Jana 10 40-012 Katowice

Nr telefonu

+48 32 253 77 77

Strona internetowa

http://www.zpaf.katowice.pl

Dojazd

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Katowicki promuje kulturę fotograficzną, wspiera rozwój edukacji w zakresie medium fotografii w regonie.

Ważnym przedsięwzięciem ZPAP jest prowadzenie archiwum – mediateki, czyli biblioteki multimedialnej, która gromadzi, przechowuje i udostępnia zapisy audiowizualne oraz dokumenty w formie cyfrowej. Zbiory archiwalne, zasoby techniczne oraz stanowiska do indywidualnego korzystania z materiałów audiowizualnych mogły zaistnieć dzięki modernizacji Galerii Katowice, która jest nie tylko przestrzenią spotkań i prezentacji twórczości artystów fotografików, ale także rodzajem nowoczesnej czytelni, umożliwiającej indywidualną lekturę mediów drukowanych i audiowizualnych mediów cyfrowych.

Tagi: biblioteka multimedialna Galeria Katowice Katowice kultura fotograficzna mediateka wystawa fotograficzna wystawy w Katowicach Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Katowicki

PDF Print