języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Miejsce

Ulica Laski 107 41-306 Dąbrowa Górnicza

Adres e-mail

stowarzyszenie_dar_serca@op.pl

Nr telefonu

+48 505 27 28 08

Strona internetowa

http://www.stowarzyszeniedarserca.free.ngo.pl

Dojazd

Stowarzyszenie Dar Serca w Dąbrowie Górniczej

Stowarzyszenie Dar Serca działa w Dąbrowie Górniczej od kwietnia 2008 roku: jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel działalność charytatywną na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Placówka zadania swe realizuje poprzez działania opiekuńczo-wychowawcze wśród dzieci i młodzieży, promocję sportu i zdrowia, organizację projektów o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz wycieczek. W Stowarzyszeniu działa również świetlica środowiskowa, która zapewnia wychowankom opiekę w godzinach popołudniowych oraz posiłek w ramach akcji „Pajacyk”. W niej też organizowane są „Warsztaty wrażliwości”: zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje młodych ludzi, w tym wycieczki edukacyjne, warsztaty taneczne, muzyczne i plastyczne. Uczestnicy warsztatów mają możliwość wziąć udział w plenerach malarskich na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tkać i tworzyć biżuterię, obejrzeć instrumentarium muzyczne, rozwijać aktywność ruchową oraz wystąpić w finałowej Gali Talentów.

Tagi: dar serca Dąbrowa Górnicza dla dzieci i młodzieży stowarzyszenie Stowarzyszenie Dar Serca warsztaty artystyczne

PDF Print

Powiązane wydarzenia