języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Miejsce

Ulica Gzichowska 15 42-500 Będzin

Nr telefonu

32 267 77 07

Strona internetowa

https://www.muzeumzaglebia.pl

Dojazd

Muzeum Zagłębia w Będzinie - Pałac Mieroszewskich

Muzeum Zagłębia w Będzinie, zlokalizowane w Pałacu Mieroszewskich, powstało w 1956 roku. W chwili obecnej Muzeum oferuje do zwiedzania następujące obiekty: Pałac Mieroszewskich, Zamek wraz z wieżą, Dom Modlitwy "Mizrachi", zrewitalizowane Wzgórze Zamkowe, średniowieczne mury miejskie oraz podziemną trasę turystyczną zlokalizowaną pod Wzgórzem Zamkowym – Podziemia Będzińskie.

Barokowo - klasycystyczny Pałac Mieroszewskich w Będzinie - Gzichowie jest typową XVIII - wieczną siedzibą szlachecką wzorowaną na pałacach francuskich. Wzniesiono go po 1702 roku, jako symbol pozycji i rangi rodu Mieroszewskich w Księstwie Siewierskim. Budowniczym pałacu był Kazimierz Mieroszewski - tytularny chorąży ks. siewierskiego, starosta siewierski i podstoli czernichowski. W ciągu wieków pałac był upiększany i rozbudowywany - stąd niejednolity charakter stylowy Na uwagę zasługuje wystrój wnętrz, przede wszystkim bogata XVIII - wieczna świecka polichromia w salonach reprezentacyjnych pierwszego piętra. Od 1983 r. pałac jest siedzibą Muzeum Zagłębia w Będzinie. Zbiory obejmują zabytki  archeologiczne, etnograficzne  oraz zbiory sztuki.

Podziemia Będzińskie -  budowane w czasie II wojny światowej najprawdopodobniej, jako schron dla niemieckiej ludności miasta. Potwierdzają to odnalezione w 2010 r. archiwalne zdjęcia z uroczystości zakończenia jednego z etapów prac - z sierpnia 1944 roku.  Do dnia dzisiejszego w podziemnych tunelach pozostało kilka przedmiotów i śladów z czasów budowy - tzw. „świadków historii": żelazna siekierka, papierowe worki z cementem z 1944 r., wagonik do wywozu urobku czy wydrapany na ścianie napis: „SL 1944”. W kilku miejscach na terenie podziemi widoczne są szczeliny Uskoku Będzińskiego powstałego na skutek przesunięcia płyt tektonicznych.  Od sierpnia 2013 r. obiekt jest pod opieką Muzeum Zagłębia w Będzinie. Ostatnio obiekt  został wzbogacony o nową aranżację, nawiązującą do historii Będzina na przestrzeni dziejów... Zwiedzanie podziemi możliwe jest po uprzednim kontakcie (od pon. do piątku) 32 267 77 07, w soboty i niedziele - 32 267 47 31.

Średniowieczne mury miejskie. Powstanie murów miejskich w Będzinie zapoczątkowane zostało za panowania Kazimierza Wielkiego i było konsekwencją lokacji miasta na prawie niemieckim w 1358 roku. Powierzchnia miasta w średniowieczu wynosiła ok. 7 ha, natomiast łączna długość obwarowań miejskich ok. 1000 m. Zbudowane z kamienia na zaprawie wapiennej mury stanowiły integralną część wraz z zamkiem. Miały ok. 2 m szerokości. Zwieńczono je krenelażem, który zachował się fragmentarycznie. Posiadały kilka baszt, ich liczbę i wysokość trudno obecnie ustalić. Tylko dwie zachowały się częściowo do dnia dzisiejszego. Będzińskie mury miejskie posiadały dwie bramy wjazdowe: krakowską i bytomską Pod murami miasta, od strony zewnętrznej został założony kirkut żydowski. Od lipca 2011 r. obiekt jest pod opieką Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Tagi: Muzeum Zagłębia w Będzinie

PDF Print