języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Ulica Francuska 12 40-015 Katowice

Dojazd

Szkolenia dla animatorów kultury w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej rozpoczyna projekt naukowo-badawczy: „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”.

Do 13 kwietnia 2015 r. przyjmowane będą zgłoszenia na cykl szkoleń „Kształcenie kadr animatorów kultury wobec kompetencji młodzieży gimnazjalnej do odbioru sztuki najnowszej”.

Pomysł realizacji projektu jest wynikiem doświadczeń Biblioteki Śląskiej w zakresie animacji kulturalnej i upowszechniania wiedzy o literaturze i innych dziedzinach sztuki na terenie województwa śląskiego wśród różnych grup wiekowych i społecznych. Biblioteka Śląska, sprawująca pieczę nad wojewódzką siecią bibliotek, w szczególny sposób zobligowana jest do proponowania nowych rozwiązań, które nie tylko stymulują wzrost samego czytelnictwa, ale również przygotowują do udziału w kulturze (lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej). Współpraca przedstawicieli różnych dziedzin sztuki i środowisk twórczych umożliwia rozwój wartościowych działań na rzecz odbiorców kultury, dlatego tak ważny w projekcie jest udział partnerów: Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, a także Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.

Organizator projektu: Biblioteka Śląska w Katowicach

Koordynacja: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12, Katowice

Kontakt: domoswiatowy@bs.katowice.pl, tel.: 32 255 43 21

Partnerzy projektu: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cykl szkoleń „Kształcenie kadr animatorów kultury wobec kompetencji młodzieży gimnazjalnej do odbioru sztuki najnowszej”:

W programie szkoleń znajdują się następujące wystąpienia, zapoznające uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi animacji młodzieży wobec sztuk wizualnych, a zarazem z najważniejszymi aspektami prowadzonych badań.

20 kwietnia - „Możliwości i zagrożenia animatora kultury w kontaktowaniu młodzieży ze sztuką najnowszą” – Janusz Byszewski (wraz z warsztatami)

21 kwietnia - „Kompetencje animatora kultury wobec praktyk badawczych i diagnostycznych w kontekście lokalnych i regionalnych polityk kulturalnych” - Maciej Zygmunt

22 kwietnia - „Metodologia badań w obszarze sztuk wizualnych i animacji” - Zuzanna

Sokołowska, dr Łukasz Trembaczowski

23 kwietnia - Wprowadzenie kuratorskie do wystawy „Per Ars ad Astra” oraz prezentacja działalności Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w kontekście historii sztuki najnowszej - Marek Zieliński i Marta Lisok

24 kwietnia - „Budowanie kompetencji odbioru sztuki najnowszej – problemy, zagrożenia” - dr hab. prof. UAM Marek Krajewski; „Budowanie projektu edukacyjno-animacyjnego wobec sztuki współczesnej – przykłady” - Ewa Kokot (wraz z warsztatami).

Przez cały okres trwania szkoleń do dyspozycji uczestników będzie dostępna pierwsza odsłona wystawy w ramach zbioru Festiwalu Ars Cameralis „Per Ars ad Astra” (udostępniona w Galerii Intymnej Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej), która posłuży jako materiał do zajęć (prace Andrzeja Tobisa i Sławomira Elsnera).

Efektem cyklu szkoleń jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej przemyślanych koncepcji warsztatowych pracy ze sztukami wizualnymi. Szkolenia oraz prezentacja idei wystawy mają pomóc uczestnikom w dopracowaniu swoich propozycji.

Informacje:

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą do 13 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego od 2 kwietnia pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1Mq2MuZUAiGylqKycp29b4S-LGVpqUe6u0Q8ju2kpvOg/viewform

Szczegóły rekrutacji znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Ze względu na limit miejsc, informację o zakwalifikowaniu się do etapu szkoleń będzie przesłana drogą mailową 14 kwietnia 2015 r.

Tagi: Akademia Sztuk Pięknych Biblioteka Śląska Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej INSEA Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Katowice projekt naukowo - badawczy Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

PDF Print