języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Plac Jana III Sobieskiego 2 41-902 Bytom

Dojazd

Muzeum Górnośląskie - III Międzynarodowa Konferencja Kresowa 'Mit Kresów Wschodnich'

W 2015 r. mija 70 lat od podjęcia decyzji o przesunięciu na zachód granic Rzeczypospolitej. Szeroko rozumiana problematyka dziejów Kresów Wschodnich jest wciąż aktualna – wiele osób wraca myślami i pamięcią do swych kresowych korzeni, a badacze sięgają do szerokiego spektrum „kresowych” tematów.

5 listopada 2015 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Kresowa poświęcona zjawisku „Mitu Kresów Wschodnich”.

Tegoroczna konferencja realizowana jest we współpracy z Instytutem Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest przybliżenie słabo dotąd penetrowanych i rzadziej popularyzowanych aspektów historii wschodnich województw II RP, jednak wciąż obecnych w pamięci społecznej i współczesnym dyskursie naukowym. Konferencja ma stać się okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz wymiany opinii przedstawicieli placówek naukowych i kulturalnych z Polski oraz spoza jej granic.

Wspólnym celem uczestników będzie refleksja nad koniecznością nie tylko przekazywania wiedzy na temat historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej, ale też zachowania ich obrazu w pamięci pokoleń.

Program konferencji:

Część I. Myśl kresowa a rzeczywistość polityczna

Część II. Związki Kresów Wschodnich i Zachodnich

Część III. Kresy w literaturze i sztuce

Część IV. Kresowi bohaterowie

Cześć V. Panel dyskusyjny

Komitet organizacyjny: dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski), dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski), dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu).

Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytomia.

Wstęp wolny.

Program Konferencji

Tagi: Bytom III Międzynarodowa Konferencja Kresowa konferencja Kresy Wschodnie Muzeum Górnośląskie

PDF Print