języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Galeria Pusta w Katowicach

Plac Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice

Dojazd

'Trucizna' – wystawa zbiorowa w Galerii Pustej Centrum Kultury Katowice

Galeria Pusta w Centrum Kultury Katowice zaprasza od 22 stycznia 2016 r. na wystawę zbiorową zatytułowaną „Trucizna”.

Do 28 lutego będzie w Galerii będzie można oglądać prace Bettiny Bereś, Ewy Bloom Kwiatkowskiej, Iwony Demko, Bartka Jarmolińskiego, Natalii LL, Dariusza Mlackiego, Mariana Stępka, Urszuli Ślusarczyk, Sławomira Tomana oraz Małgorzaty Wielek – Mandreli.

Wystawa „Trucizna” odwołuje się do opresyjności instytucji władzy i wiedzy, które - chcąc określić jednoznacznie wolności człowieka i jego sposobu odbioru świata oraz własnej w nim bytności – dokonały toksycznego zamachu na słowach i pojęciach.

Trucizna po dostaniu się do organizmu, w określonej dawce, powoduje niekorzystne zaburzenia w jego funkcjonowaniu, negatywne zmiany a nawet doprowadzić do śmierci. Trucizny mogą działać gwałtownie lub powolnie, mogą gromadzić się w organizmie, powodując przewlekłe zatrucia. ,,Stopień toksyczności substancji jest określany na podstawie dawki śmiertelnej, czyli ilości, która powoduje śmierć organizmu”(wikipedia).

Słowo, jak i przedmiot, zawierające w sobie przekaz, odnoszą się do informacji. ,,Informacja - mówi o własnościach pewnych obiektów, o relacjach między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszenie niepewności.” Subiektywny charakter informacji odnosi się do jej istnienia względem umysłu, gdyż to umysł właśnie jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie i wykorzystać je do własnych celów. Definicję tę zawarł Umberto Ecco w swej powieści ,,Imię róży”. Poszukiwana tajemnicza, niosąca śmierć książka, dawała czytelnikowi wskazówki do sposobu traktowania ludzi ,,niższego stanu”. Wykorzystywanie niewiedzy, jak i żerowanie na słabościach ludzkich przez ,,wykształconych” było, jak pokazuje nie tylko powieść Ecco, ale również historia dziejów ludzkości, zjawiskiem występującym w cywilizacjach starożytnych, przez średniowiecze, aż do współczesności.

TRUCIZNA ukazuje zło i jego odmiany w kilku aspektach. Jednym z najistotniejszych jest kontekst płci, a w szczególności dominacja. Natalia LL w filmie ,,Marzenia Brunhildy” z 1991 roku ,,rozprawia się” z bananem, który w jej twórczości jest symbolem męskości i odnosi się do istniejącej od wieków aktywności i dominacji, jaka przypisywana była mężczyźnie. Dominacja ta, jako odmiana zła właśnie, została unicestwiona. Natalia LL mając w swych rękach atrybut męskości, niszczy go, pozbawiając roli pierwszoplanowej.

Do zła w postaci dominacji odnosi się również Bettina Bereś. Jej ,,makatki” ukazują sentencje, które umiejscawiają kobietę w roli podporządkowanej, gdzie praca i wszelkie starania czynić z niej będą ,,wartościową”. Stworzony z wyhodowanych kryształów napis ,,Wyspowiadałem się z Ciebie” Iwony Demko dotyka trudnych relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną, gdzie ,,ona” zostając sama, musi być silna. Emocje stają się w rezultacie końcowym trucizną, która w dużej dawce prowadzić może do zniszczenia.

Do dominacji również odnosi się ,,Auto da fe –Kobro/identyfikacje” Ewy Bloom Kwiatkowskiej. Jej tatuaż z przedstawieniem ,,Konstrukcji wiszącej ” Katarzyny Kobro dotyka zarówno genialnego dzieła Kobro, jak i jej naznaczonego cierpieniem życia, w trakcie którego zdominowana i wyniszczana przez męża walczyła o byt i przeżycie wraz z dzieckiem. Ewa Bloom Kwiatkowska dokonuje identyfikacji z Kobro, zarówno w wymiarze artystycznym jak i życiowym, czyniąc z doświadczania zła wartość, która wpływa na poznanie siebie.

,,Wiagra” Sławomira Tomana ukazuje tabletki, które wpływają na poprawę życia erotycznego. Toman ma jednak wątpliwości i zadaje pytanie: „Czy ich regularne zażywanie może prowadzić do uzależnienia?” Popularność, która w znacznej mierze kojarzona jest z sukcesem, paradoksalnie okazać się może niebezpieczeństwem prowadzącym do śmierci, jak w przypadku Lady Di, która otoczona aureolą stała się ,,świętą patronką paparazzi” w mojej pracy z ,,Lady Di- patron of paparazzi” z 2012 roku.

TRUCIZNA pokazując sytuacje, w których zawarte jest zło zarówno nazywa je, jak i próbuje odwrócić ich bieg, by poprzez oswojenie i ,,nowe proporcje” trującej substancji stworzyć z nich antidotum.

Tagi: 'Trucizna' Centrum Kultury Katowice Galeria Pusta sztuka sztuka współczesna wystawa

PDF Print