języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Plac Jana III Sobieskiego 2 41-902 Bytom

Dojazd

XXVII konkurs 'Górnośląskie kroszonki 2016'

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza mieszkańców województwa śląskiego do udziału w XXVII edycji konkursu na najpiękniejsze kroszonki – jaja zdobione tradycyjnymi i nowatorskimi technikami.

Prace przyjmowane będą od 19 do 23 lutego 2016 r. w Muzeum Górnośląskim, a otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 12 marca. Kroszonki bedzie można podziwiać do 17 kwietnia 2016 r.

 

 

Regulamin XXVII konkursu "Górnośląskie kroszonki 2016"

 

Konkurs skierowany jest do osób, które skończyły 16 lat i są mieszkańcami województwa śląskiego. Na konkurs należy dostarczyć zdobione jajka wielkanocne: 5 sztuk. Przyjmowane będą tylko prace wykonane na naturalnych jajkach.

Prace należy składać w Dziale Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom) w dniach 19.02–23.02.2016 r. (piątek: 9.00–18.00, sobotę i niedzielę: 11.00–15.00, poniedziałek i wtorek: 9.00–18.00).

 

Prace oceniane będą w czterech kategoriach według technik wykonania:

1) wykonane techniką rytowniczą (drapane),

2) wykonane techniką batikową (pisane woskiem),

3) wykonane innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane),

4) wykonane nowatorskimi technikami zdobienia.

 

Głównymi kryteriami oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne oraz – w kategoriach 1), 2), 3) – zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia.

Za najlepsze prace konkursowe przyznane zostaną nagrody finansowe:

I nagroda: 300 zł,

II nagroda: 200 zł,

III nagroda: 150 zł,

wyróżnienie: 100 zł.

 

Jury może dokonać innego podziału nagród oraz przyznać dodatkowe wyróżnienia zależnie od ilości i poziomu artystycznego prac.

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 12 marca 2016 r. (sobota) o godzinie 11.00 w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wystawa trwać będzie do 17 kwietnia 2016 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przejęcia do zbiorów nagrodzonych i wyróżnionych prac, z prawem do nieodpłatnego eksponowania, a także reprodukowania ich wizerunków w związku z działalnością Muzeum (w wydawnictwach, prasie, telewizji, sieci internetowej i in.). Odbiór pozostałych kroszonek będzie możliwy po zakończeniu wystawy do 6 maja 2016 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Prawo własności prac nieodebranych przechodzi po upływie powyższego okresu na organizatora. W przypadku, gdy kroszonka ulegnie zmianom organicznym, Muzeum zastrzega sobie prawo do utylizacji. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje powyższe warunki.

Regulamin do pobrania

Tagi: Bytom konkurs kroszonki Muzeum Górnosląskie

PDF Print