języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Galeria Rondo Sztuki w Katowicach

Aleja Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1 40-121 Katowice

Dojazd

Rondo Sztuki – Figurama 2016, Międzynarodowy Przegląd Rysunku Figuratywnego Wyższych Uczelni Artystycznych

W dniach od 4 do 31 marca 2016 r. odbędzie się w katowickim Rondzie Sztuki Międzynarodowy Przegląd Rysunku Figuratywnego Wyższych Uczelni Artystycznych Figurama 2016.

Wernisaż:

4 marca, godz. 18:00 w Galerii Rondo Sztuki

4 marca, godz. 20:00 w Galerii Wertykalnej ( nowy budynek ASP, ul. Raciborska 50, Katowice)

Figurama jest wydarzeniem artystycznym istniejącym od 2000 roku, zainicjowanym przez środowisko czeskich artystów-pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Jest przeglądem figuratywnego rysunku studenckiego powstałego w pracowniach uczelni artystycznych. Prezentacja ma charakter płynny, tzn. z każdą nową edycją wpisują się w projekt kolejne kraje i szkoły tworząc międzynarodową konfrontację tej dyscypliny artystycznej, różnie traktowanej na swych terytoriach. Każdy kolejny rok kalendarzowy to oddzielny zestaw prac szkół uczestniczących w przeglądzie. W rocznym cyklu Figuramy odbywa się zawsze kilka wystaw przygotowywanych przez uczelnie partycypujące w projekcie, a dokumentem towarzyszącym co roku nowej edycji jest obszerny katalog z reprodukcjami prac wszystkich uczestników i szkół z danego roku. Równolegle organizowane są warsztaty rysunkowe, sympozja i prezentacje multimedialne środowisk twórczych.

Od pierwszej edycji w przeglądzie brały udział wyższe szkoły artystyczne z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Japonii, Słowenii, Węgier, USA oraz z Polski: ASP w Katowicach (od 2006 r.), AE z Poznania, wrocławska i warszawska ASP.

Figurama 2016 jest kolejną edycją przeglądu, rozpoczynająca nowy cykl wystawą organizowaną przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych w Galerii Rondo Sztuki i w Galerii ASP w nowym budynku Wydziału Malarstwa.

Istotą przeglądu jest wykazanie bądź podkreślenie nadrzędnej roli rysunku w procesie edukacji artystycznej, znaczenia rysunku figuratywnego w programach uczelni, jak i akceptacji dyscypliny w rozmaitych specjalizacjach twórczych. Z punktu widzenia dydaktyki doświadczenie to jest doskonałym materiałem porównawczym, sytuującym pozycję rysunku w programach artystycznych i statusach szkół artystycznych w międzynarodowej konfrontacji.

Podstawową hipotezą prezentacji jest udowadnianie nadrzędności rysunku w przestrzeni dyscyplin poprzez punktowanie jego cech rudymentarnych, konstrukcyjnych i formalnych w budowaniu dzieła, zasad fundamentalnych tworzących każdą jakość artystyczną i każde jej poszczególne sensy. W dzisiejszym postmodernistycznym pejzażu, w którym rysunek zbyt często zastępowany jest działaniami alternatywnymi, wystawa przypomina nam o funkcji rysunku jako warunku doświadczenia twórczego.

Rysunek figuratywny (w domyśle - studyjny) będący przedmiotem zagadnienia zwraca się ku podstawie recepcji twórczej. Stoi na początku drogi artystycznego odkrywania. Od jego nadawcy wymaga samodyscypliny i pokory będąc "naocznie" sprawdzalnym wobec swego pierwowzoru. Definiowanie poprzez naturę daje możliwość bezpośredniej konfrontacji z "żywym" doświadczeniem. Zawieszony pomiędzy dyktatem standardu i klasycznego schematu a hermetycznością i wyłącznością własnego języka (własnego, lecz wyzwolonego) stoi przed dylematem wyboru, będącym początkiem doświadczenia przemiany. Świadomy, bądź podświadomy, wybór drogi własnej - niezależnie od końcowych rezultatów - jest twórczą zdobyczą sumującą się na własny idiolekt artystyczny.

Przegląd rysunku ukazuje potencjał drzemiący w medium i jego nieograniczone możliwości przekształceń. Międzynarodowa obsada daje możliwość porównań i badań jakości kształcenia w odmiennych programach szkół pochodzących z różnych ośrodków i przestrzeni kulturowych. Potwierdza tezę, że rysunek jest międzynarodowym językiem i środkiem komunikacji pozawerbalnej. Broni się swą pojedynczością wobec wpływów z zewnątrz, sugestii otoczenia czy siły tradycji kulturowej.

Stwarza podstawowe pytania o miejsce i jakość rysunku w labiryncie twórczych specyfikacji. Na ile dyscyplina ta opiera się założeniom zawężonej specjalizacji, w której się znalazła i czy powinna rozwijać się niezależnie od niej budując światopogląd i świadomość twórczą jego autora czy być, po prostu, na jej usługach.

Każda prezentacja takie wątpliwości wzbudza, stając się wskazówką zmian w systemach nauczania bądź potwierdzeniem przyjętych tez. Jest pytaniem - jak i cała sztuka - o kierunek i sposób dochodzenia do własnej niezależności i własnych prawd.  

Tagi: Figurama 2016 Katowice Międzynarodowy Przegląd Rysunku Figuratywnego Wyższych Uczelni Artystycznych przegląd Rondo Sztuki wystawa

PDF Print