języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Ulica Francuska 12 40-015 Katowice

Dojazd

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 'Pola widzenia książki' - inauguracja projektu

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej zaprasza na inaugurację projektu „Pola widzenia książki”.

20 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Galerii Intymnej odbędzie się wernisaż wystawy Piotra Szewczyka w ramach cyklu „Pokaz Sztuki Mężczyzn”.

Tuż po wernisażu, o godzinie 18.00, w Sali Audytoryjnej wystąpi zespół Baśnie Zebrane, czyli: Beata Buszta, Michał Koziełło, Tomasz Jaworski i Tomasz Kara-Sajek oraz tekściarze – Mateusz Świstak i Adam „Beret” Mańczuk. Artyści czerpią z baśniowych historii i nastrojów, odwołując się do tradycji muzycznej kultur z wielu zakątków świata.

21 kwietnia o godzinie 17.00 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka poprowadzi wykład pt. „Architektura nie jest polityczną kalką. Nowe spojrzenie na Dziedzictwo Architektury Górnego Śląska 2. połowy XX wieku”, podczas którego zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in: międzywojennego modernizmu, pojęcia „socmodernizm”, polifonii architektury Europy Środkowej oraz zasady „form follows function” sformułowanej przez Louisa Sullivana.

Inauguracja projektu „Pola widzenia książki” będzie również okazją do uczczenia piątej rocznicy powstania Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.

O projekcie „Pola widzenia książki”

Działający od pięciu lat Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej stanowią trzy uzupełniające się wzajemnie przestrzenie: czytelnicza, warsztatowa i wystawiennicza. Na co dzień przenikają się w nich różne dziedziny sztuki, literatura często znajduje miejsce w prowadzonej w Domu Oświatowym Galerii Intymnej, a ilustracja i sztuka wizualna stanowi ważny aspekt książek stojących na półkach czytelni. Pomiędzy wspomnianymi przestrzeniami krążą liczni czytelnicy, uczestnicy warsztatów i goście galerii, a program edukacyjny placówki jest w pełni skorelowany z aktualnymi wystawami, dążąc do jak najpełniejszego przenikania się sfery odbioru sztuki i odbioru literatury.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej promuje nowoczesny model biblioteki otwartej, nawiązujący do skandynawskich koncepcji, zgodnie z którymi lektura książki staje się jednym z działań prowadzących do uwrażliwiania na sztukę i do wzmacniania szeroko pojętej refleksji humanistycznej.

Projekt „Pola widzenia książki” w zakresie edukacji kulturalnej na Śląsku jest pierwszym tego typu, kompleksowym przedsięwzięciem. Założeniem projektu jest stworzenie wspólnej platformy edukacji kulturalnej kształtującej kompetencje młodych odbiorców instytucji kultury w oparciu o literaturę. Organizatorzy zamierzamy wspólnie z zaproszonymi do współpracy instytucjami i organizacjami przygotować i przeprowadzić około osiemdziesięciu warsztatów, spotkań, i pokazów. Literatura będzie osią całej akcji, a liczne wątki stanowić będą jej powiązania ze sztuką wizualną, muzyką, historią czy architekturą.

„Pola widzenia książki” będą współtworzyć: organizacje pozarządowe (POLSKI KOMITET MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKĘ INSEA, STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „KORCZAK”, TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH) oraz instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Galeria Sztuki Współczesnej BWA i Biblioteka Śląska będąca inicjatorem tego przedsięwzięcia.

Zadanie ma na celu m.in. popularyzację formuły otwartej biblioteki, jaką od początku istnienia jest Dom Oświatowy. Prowadzone przez Dom Oświatowy stałe projekty warsztatowe będą miały okazję zaistnieć w nowych przestrzeniach - partnerskich bibliotek. Poza warsztatami w ramach projektu planuje się realizację dodatkowych działań: spotkań i akcji artystycznych.

Projekt przyczyni się do odkrywania przez młodych ludzi literatury jako dziedziny zaspokajającej bardzo różnorodne naturalne potrzeby umysłowe i duchowe człowieka, jak rozwój wyobraźni, myśli, empatii, rozumienia siebie i otoczenia, pogłębiania wiedzy czy kontaktu z autorytetem. Działania animacyjne pozwolą na rozwijanie w uczestnikach warsztatów i akcji miejskich szacunku do książki poprzez ukazanie różnorodności jej funkcji, tematyki, oraz możliwości jej tworzenia i interpretacji.

Realizacja projektu w partnerstwie z instytucjami, organizacjami i podmiotami prywatnymi pozwoli na pozyskanie nowych przestrzeni dla animacji kulturalnej i rozbudowanie sieci współpracy zogniskowanej wokół idei propagowania czytelnictwa.

Tagi: Biblioteka Śląska Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej Katowice literatura Pokaz Sztuki Mężczyzn Pola widzenia książki

PDF Print