języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Muzeum Śląskie w Katowicach

Ulica T. Dobrowolskiego 1 40-205 Katowice

Dojazd

Performatywny Magazyn: Pozdrowienia z Katowic - instalacja w Muzeum Śląskim

14.07.2017, godz. 18:00 w Muzeum Śląskim zastanie otwarta instalacji pt. Performatywny Magazyn: Pozdrowienia z Katowic. Będzie ona otwarta od 15 lipca do 17 września 2017 roku.

Performatywny Magazyn to nowy projekt Muzeum Śląskiego, w ramach którego powstanie instalacja związana z KWK Ferdynand (później Katowice) pt. Pozdrowienia z Katowic. Autorki w swojej wizji artystycznej nawiązują do pocztówek z końca XIX i początku XX stulecia oraz panoramy Katowic z czasów rozkwitu miasta prze­mysłowego, którego stałym elementem był gęsty dym pochodzący z kopalń.

W pierwszej odsłonie instalacji przygotowanej w dawnym magazynie odzieżowym od 14 lipca do 17 września przyjrzymy się związkom przeszłości i teraźniejszości w projekcie Aleksan­dry Czupkiewicz i Marii Wawer. Spoj­rzeniu wstecz towarzyszyć będzie współczesna forma wyrazu. Integralną częścią instalacji jest wideo-art Jakuba Lecha. Zrewitalizowane obiekty z ery przemysłowej zostały tu ukazane podczas wydobycia surowców, w rzeczywistości minionej. Ówczesny odbiór, wrażenia i od­czuwanie w mieście przemysłu w czasach obecnych są ulotne i niemożliwe do powtórzenia. Gęsty dym i zamglony obraz przywracają aurę ośrodka przemysłowego z przeło­mu XIX i XX wieku, a jednocześnie komentują krytycznie otaczającą nas miejską rzeczywistość.

Instalacji towarzyszyć będą warsztaty dla rodzin z dziećmi, które mają na celu nie tylko rozwijać kreatywność, ale również uwrażliwiać na otaczającą rzeczywistość przemysłowego krajobrazu.

Spotkania towarzyszące prezentacji:

Performatywny Magazyn: Pozdrowienia z Katowic / Warsztaty dla rodzin z dziećmi

godz. 12.00 / sala ekspozycyjna CSP / wstęp 7 zł od dziecka, opiekunowie uczestniczą w warsztatach bezpłatnie / sprzedaż biletów w kasach lub na stronie: http://bilety.muzeumslaskie.pl

15.07 / Teraz budując zacznę od dymu z komina   / Warsztaty dla dzieci w wieku 5–8 lat

 

Tytuł nawiązuje do wiersza Leopolda Staffa Podwaliny. Zajęcia opierające się na pobudzeniu wyobraźni i kreatywności będą połączone z działaniami manualnymi, w ramach których zajmiemy się projektowaniem… dymu.  
Prowadzenie: Natalia Rowińska, Joanna Major – architektki w Maćków Pracowni Projektowej – oraz Aleksandra Czupkiewicz i Maria Wawer

2.09 / Eko-twory / Warsztaty dla dzieci w wieku 7–10 lat

W ramach warsztatów edukacyjnych razem z uczestnikami zgłębimy tajemnice węgla: skąd pochodzi? jak go pozyskujemy? jakie są jego właściwości?                  

Prowadzenie: Małgorzata Nosal – Mała Niedźwiedzica

Performatywny Magazyn to projekt przeznaczony dla osób rozpoczynających swoją artystyczną drogę, realizujących działania z zakresu wideo-artu, instalacji przestrzennych, projektów performa­tywnych oraz angażujących lokalną społeczność akcjami site-specific.

Ostateczna forma prezentacji zrealizowanej w ramach Performatywnego Magazynu będzie wizją twórcy, ale zostanie wypraco­wana w ramach konsultacji pomię­dzy przedstawicielami Muzeum i artystą, który w trakcie całego procesu pełnić będzie nadzór autorski nad podjętą realizacją. Wykorzystując potencjał tkwią­cy w działaniach artystycznych, chcemy spojrzeć na wielo­wymiarowe dziedzictwo naszego regionu z perspektywy młodych osób, które razem z nami zechcą podjąć się trudu reinterpretacji zagadnienia o ponadregionalnym znaczeniu. 

Wybór arty­stów, którym powierzona zostanie realizacja kolejnych części projektu, będzie dwojaki. Z jednej strony twórca może zostać wyłoniony na drodze konkursu, w którym uczestniczyć będą mogli studenci i absolwenci uczelni wyż­szych, ze szczególnym uwzględnie­niem tych o profilu artystycznym. Z drugiej – Muzeum może zaprosić twórcę (lub zespół), który w ramach rezy­dencji artystycznej przygotuje swój projekt. Zapewni to różnorodność realizacji, które powstaną w ra­mach Performatywnego Magazynu, a jednocześnie pozwoli początkującym artystom zaistnieć w świecie sztuki.

 

 

Tagi: instalacja Muzeum Śląskie warsztaty wystawa

PDF Print