języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI
Kliknij aby objerzeć viedo.

Dom Pamieci Żydów Górnośląskich

Ulica Ks. Józefa Poniatowskiego 14 44-100 Gliwice

Adres e-mail

dompamieci@muzeum.gliwice.pl

Nr telefonu

32 441 96 39

Dojazd

Od Mojżesza Majmonidesa do Hannah Arendt - spotkanie w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich

25 stycznia 2018 roku , o godz. 18.00, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich zaprasza na spotkanie "Od Mojżesza Majmonidesa do Hannah Arendt. Wielkie postacie żydowskiej religii, filozofii i polityki".

Mojżesz Majmonides: czym jest w wiara? Jak wierzyć? 
Cykl składa się z sześciu wykładów, z których każdy poświęcony zostanie jednej z wybitnych postaci żydowskiego świata. Wykłady nie będą jednak oparte wyłącznie na przedstawieniu konkretnej postaci i opisaniu jej życia, ale uwaga zostanie skierowana na rozpatrywanie najważniejszych dziedzin żydowskiego życia, które każda z tych postaci wydaje się, że znakomicie obrazuje. Żydzi pozostają fascynującym zjawiskiem w historii ludzkości. Wydaje się, że nie ma drugiej takiej społeczności, związku religijnego, kulturowego, czy wspólnoty politycznej (wszystkie te określenia wprowadzają od razu w zakres problematyki wykładów), które przy tak niewielkim procentowym udziale w globalnym wymiarze ludzkości, tak potężnie oddziałały na jej całość i to zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Wybrane postacie żydowskiej społeczności omawiane w ramach cyklu spotkań bez wątpienia wpisują się w próbę odpowiedzi na wskazany fenomen. Każda z nich silnie zaznaczyła się w żydowskiej historii przyczyniając się do ukształtowania religii, kultury a także politycznego wymiaru żydowskiej wspólnoty.

Otwierający cykl wykład poświęcony zostanie postaci wielkiego żydowskiego średniowiecznego teologa Mojżesza Majmonidesa znanego jako autora sławnych Trzynastu Zasad Wiary. Na gruncie myśli Majmonidesa i jego egzegezy Świętych Ksiąg pokazana zostanie istota żydowskiego monoteizmu opartego na Przymierzu i specyficznej (wyjątkowej) relacji człowieka do transcendentnego, wszechmocnego Boga-Kreatora. Geneza świata, cel jego istnienia (teleologia), a także ukazanie prawdziwego sensu wiary stanowią treść wielkiego systemu myśli Majmonidesa, wyrażonego głównie w konfrontacji żydowskiej religii z racjonalną grecką filozofią, co stanowi treść jego największego dzieła pod tytułem „Przewodnik dla błądzącego”.

 Autorem i prowadzącym spotkania jest dr hab. Jacek Surzyn – wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Od lat prowadzi badania nad szeroko pojętym judaizmem ze szczególnym uwzględnieniem historii syjonizmu i filozoficznego ujęcia Holokaustu. Przełożył na język polski „biblię syjonizmu” Teodora Herzla („Der Judenstaat”), a także teksty Mojżesza Mendelssohna, Salomona Majmona i Włodzimierza Żabotyńskiego. Jest autorem wydanej w 2014 roku monografii pod tytułem „Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej”. Aktualnie przygotowuje monografię poświęconą problematyce Holokaustu jako Ereignis-wydarzenia. Współpracuje z pismem „Midrasz”, w którym publikuje swe teksty.Tendencje narodowościowe i powstanie nacjonalizmu w XIX wieku rozbudziły nienawiść. Nowy Antysemityzm zapoczątkowany w XIX wieku przybrał postać pseudonaukowej koncepcji opartej przede wszystkim na modnej wtedy biologicznej teorii ras. Żydzi byli postrzegani jako osobna rasa – Semici – którzy psują prawdziwą aryjską krew i niszczą europejską kulturę.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

Organizator: Muzeum w Gliwicach.

Organizatorem Muzeum w Gliwicach jest Miasto Gliwice

 

 

Tagi: Dom Pamięci Żydow Górnośląskich Muzeum w Gliwicach

PDF Print