języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Muzeum Zagłębia w Będzinie - Pałac Mieroszewskich

Ulica Gzichowska 15 42-500 Będzin

Dojazd

Sesja "Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej..." w Pałacu Mieroszewskich

Muzeum Zagłębia w Będzinie wraz ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki – Oddział Górnośląski w Katowicach zapraszają w dniach 20-21 września 2018 roku na sesję naukową zorganizowaną w ramach obchodów 660-lecia miasta Będzina pt.: „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego”. Sesja naukowa odbędzie się w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, przy ul. Gzichowskiej 15.

W czasie trwania wydarzenia pracownicy naukowi przygotowali dla Państwa szereg wykładów, podczas których podzielą się swoimi spostrzeżeniami, nie tylko na temat Pałacu Mieroszewskich, jego założeń architektonicznych i dekoracji malarskich, ale również podejmą dyskusję dotyczącą innych założeń pałacowo-parkowych z terenu województwa śląskiego. Dziedzictwo, rewitalizacja, konserwacja – te kwestie niewątpliwie będą towarzyszyć nam podczas 2-dniowej sesji naukowej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych słuchaczy. Mamy nadzieję na interesujące spostrzeżenia, które będą dla Państwa inspiracją do dalszych dociekań.

Szczegółowy program:

20 WRZEŚNIA 2018 (czwartek)
9.00 – 9.30 rejestracja uczestników
9.30 powitanie gości przez organizatorów
9.45 wystąpienie Prezydenta Miasta Będzina
10.00 – 11.30
· prof. dr hab. Ewa Chojecka Pałace i dwory górnośląskie doby nowożytnej: zagubione / odkrywane „Lieux de Mémoire”
· Irena Kontny (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) Dekoracje malarskie w pałacu Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie
· Katarzyna Mrowiec (pracownia konserwatorska) Prace konserwatorskie przy polichromiach w pałacu Mieroszewskich w Będzinie w latach 1958–2000
· Małgorzata Hałasik (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Muzeum Zagłębia w Będzinie) Pałac gzichowski w Będzinie, jego dzieje i ocena wartości
11.30 – 12.00 dyskusja i przerwa kawowa
12.00 – 13.15
· dr hab. Irma Kozina (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach) Nowożytne pałace górnośląskie – dziedzictwo niechciane? Problem zachowania dawnej architektury pałacowej w aspekcie współczesnej doktryny konserwatorskiej
· Joanna Klęczar-Déodat (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski) Dzieło architektoniczne a rzeczywistość na przykładzie zamku w Czańcu
· Ewa Pokorska-Ożóg (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach) Nowe życie w Tarnowicach Starych – rewitalizacja obiektu zabytkowego
13.15 – 14.45 dyskusja i przerwa kawowa
14.45 – 16.00
· Martyna Walker (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) Wczesnoklasycystyczne założenie pałacowo-parkowe w Szczekocinach
· Agnieszka Ociepa-Weiss (Muzeum Miejskie w Tychach) Pałac myśliwski w Tychach
· Marta Dąbrowska (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej) Bażantarnia w Porębie koło Pszczyny wzniesiona w 1800 roku dla Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless, wraz z założeniem leśno-parkowym
16.00 – 16.30 dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia sesji
16.30 – 18.30
· fakultatywne zwiedzanie Muzeum Zagłębia w Będzinie: Pałacu Mieroszewskich, Zamku i Wzgórza Zamkowego, Domu Modlitwy Mizrachi
18.30 wieczór towarzyski 

21 WRZEŚNIA 2018 (piątek) 
9.30 – 10.30
· Bogusław Małusecki (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach) Obraz rezydencji w okolicy Gliwic w świetle archiwaliów i materiałów drukowanych do 1945 roku
· Mariusz Makowski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie) Plany miejskiego pałacu hrabiów Saint Genois d’Anneaucourt w Cieszynie z 1840 roku
10.30 – 11.15 dyskusja i przerwa kawowa
11.15 – 12.30
· dr Grzegorz Madej (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej) Ogród zamkowy książąt Sułkowskich w Bielsku w XVIII-XX wieku
· Dorota Firlej (Muzeum Miejskie w Żywcu) Dzieje założenia zamkowo-parkowego w Żywcu za czasów panowania rodziny Wielopolskich herbu Starykoń (1678–1838)
· Ilona Gajda (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu) Zespół pałacowo-parkowy w Pilicy. Historia założenia
12.30 – 14.00 dyskusja i przerwa kawowa
14.00 – 17.00 przejazd do Koszęcina, późnoklasycystyczna rezydencja Ludwika Filipa von Hohenlohe-Ingelfingen, podsumowanie sesji.

 

Tagi: Będzin Pałac Mieroszewskich w Będzinie

PDF Print