języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc Żałobny WAI

Miejski Dom Kultury `Szopienice-Giszowiec` w Katowicach

Ulica Gen. Hallera 28 40-358 Katowice

Dojazd

Śląskie Konfrontacje Tańca, Ruchu i Pantomimy

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” zaprasza na Śląskie Konfrontacje Tańca, Ruchu i Pantomimy. Konfrontacje są otwartą formą z udziałem publiczności. Konfrontacje skierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej rozwijają wrażliwość artystyczną, dają możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń wśród młodzieży i instruktorów, stwarzają możliwość skonfrontowania uczestników z opiniami profesjonalnych jurorów.

Młodzież oceniana będzie w następujących formach teatralnych: teatr tańca, teatr ruchu i teatr pantomimy. Jurorzy oceniać będą dobór repertuaru, reżyserię, opracowanie choreograficzne (atrakcyjność i pomysłowość przekazu), opracowanie muzyczne, scenografię (dobór kostiumów, rekwizytów), technikę wykonania (kulturę gestu, ruchu, walory wizualne i dźwiękowe) oraz wartości wychowawcze. Podobnie jak w ubiegłym roku każda grupa wytypuje osobę do Jury Koleżeńskiego, które samo oceniać będzie uczestników. Konfrontacje, mimo bardzo niszowej formy artystycznej mają przede wszystkim pokazać piękno i szlachetność wykonywanej techniki oraz kunszt młodych adeptów tej sztuki.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz warsztaty. W pierwszym dniu Konfrontacji odbedzie się konkurs dla młodzieży. W drugim - warsztaty oraz, w godzinach popołudniowych, prezentacja laureatów. W ciągu poprzednich edycji Konfrontacje zgromadziły ok. 800 uczestników i około 1000 publiczności. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Celem Konfrontacji jest przede wszystkimupowszechnianie stylów tańca w środowisku lokalnym i prezentacja nowych jakości uczestników konkursu z różnych formacji tanecznych ale także wychowanie świadomego odbiorcy i umiejącego docenić wkład pracy w prezentacje. Konfrontracje promują taniec jako sztukę i kształtują wśród młodzieży alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Integrują środowisko młodzieżow w zakresie tańca, teatru ruchu i pantomimy i rozwijają kompetencje w  zakresie tańca, teatru ruchu i pantomimy.

Program:

29.05.2017 r. – dzień konkursu - od godz.16.00

30.05.2017 r. – dzień warsztatów laureatów Konfrontacji i występ Laureatów

11:00 rozdanie dyplomów i nagród w sali nr 56 (II piętro)
11:30 warsztaty pantomimiczne z Ireneuszem Krosnym dla Laureatów (sala widowiskowa, tj. nr 17 – parter)
13:40 warsztaty taneczne z Magdaleną Górnicką-Jottard dla Laureatów (sala widowiskowa, tj. nr 17 – parter)
          warsztaty teatralne z Michałem Piotrowskim dla Laureatów (sala widowiskowa, tj. nr 17)

12:30 warsztaty taneczne z Magdaleną Górnicką-Jottard dla wszystkich uczestników poza laureatami w sali tanecznej, tj. nr 12 – parter (I grupa)
          warsztaty teatralne z Michałem Piotrowskim dla wszystkich uczestników poza laureatami w sali nr 3 – parter (II grupa)

 

 

 

Tagi: Katowice konfrontacje konkurs taneczny MDK Szopienice - Giszowiec pantomima taniec

PDF Print