języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc Żałobny WAI

Galeria Rondo Sztuki w Katowicach

Aleja Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1 40-121 Katowice

Dojazd

Projekt Connect w Rondzie Sztuki

2 czerwca 2017 r. w katowickim Rondzie Sztuki rusza polsko – brytyjski projekt Connect, który powstał we współpracy z British Council i Arts Council of England. Został również wsparty przez program "Kultura Polska na Świecie" z Instytutu Adama Mickiewicza w Warszwie.

Pierwsza odsłona Connect odbyła się w PLY Gallery w Londynie w grudniu 2016.

Na Connect składa się 13 polsko-brytyjskich zespołów artystów eksplorujących wzajemną rzeczywistość na różnych poziomach percepcji.

Connect stawia współczesne pokolenie w obliczu lokalnego dziedzictwa, pochodzenia, relacji międzynarodowych i naszej przeszłości, dzieli wspólne europejskie obawy o przyszłość oraz eksploruje teraźniejszość. Jedni badają przedmioty, zjawiska społeczne i relacje.

Poprzez swój eksperymentalny charakter projekt zarysowuje portret interkulturowej relacji społecznej, w której uczestnicy jednocześnie reprezentują kulturę, z której wyrośli oraz obserwują odrębne dziedzictwo przez uczestniczenie w nim. Rozwarstwienie obyczajowości zachodzi pomiędzy odległymi kulturami, jak i pokoleniami. Wieloraka percepcja pozwala dotknąć zagadnienia z kilku perspektyw, czym aktualizuje i redefiniuje własne znaczenie. Connect: stawia współczesne pokolenie w obliczu lokalnego dziedzictwa, pochodzenia, relacji miedzynarodowych i naszej przeszłości, dzieli wspólne europejskie obawy o przyszłość oraz eksploruje teraźniejszość. Jedni badają przedmioty, zjawiska społeczne irelacje. Poruszają temat migracji polsko-brytyjskiej podczas II wojny światowej i jej wpływ na kolejne pokolenia. Inni artyści są zainteresowani dosłownie studiowaniem lokalnych środowisk, eksplorowaniem ukrytych śladów i folkloru.

Wystawa trwa do 17 czerwca 2017.

Heads and Masks: Adam Zoltowski, Monika Krasoń W kulturze określającej tożsamość przez maskę, portret, głowę odnalezione w zostają podobieństwa i różnice prowadzące do prawdziwego spotkania.

CIRCLES 2016/2017 (If art is to happen, it will happen): Izabela Łęska, Adam Zoltowski Wzajemne kopiowanie szkiców koła zmieniającego się w kształty antropomorficzne odnosi się do wyrażenia "chodzić w kółko" (to go round in circles), czyli do powtarzania czynności i powracania do pewnych treści, które uporczywie prześladują jednostkę. Ważne jest pytanie o tożsamość obiektu w nawiązaniu do paradoksu Tezeusza (czy dany obiekt z elementami wymienionymi na nowe stanowi dalej ten sam obiekt?).

 

Maze of Fabrics: Alex Roberts, Karina Kaluza, Monika Mysiak Transparentne tkaniny malowane lub barwione ustawione w immersyjną instalację labirynt stanowią próbę odzwierciedlenia wrażeń związanych ze Śląskiem poprzez nawiązanie do historii, tradycji, mycia, prania.

, . / : , Izabela Łęska, Sybilla Skałuba, Jonathan Slaughter Odnosząc się do baśni "Nowe szaty króla" Hansa Chrystiana Andersena, artyści poddają rozważaniom tematy autorstwa, własności i reprezentacji w obiegu galeryjnym. Czy brak nazwisk pod konkretnym dziełem to nadal obecność czy już nieobecność?

Życie i śmierć : Kelise Franclemont, Marcin Czarnopyś Przemijanie i pamięć jako główne tematy wychodzą od historii religijnego przedsiębiorcy-podróżnika żyjącego w XIX wieku, który w pamięci potomków wspominany jest jako święty. Badanie sposobu wyrażania emocji i stereotypów w różnicach kulturowych Wielkiej Brytanii i Polski w nawiązaniu do teatru lalek: DELM: Louise Wheeler, Ewa Kozera, Magdalena Sierpińska, Dagmara Jemioła-Hryniewicka Z inspiracji teatrem lalek powstały marionetki bohaterów stereotypów funkcjonujących w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Fugitive / Ulotny: Marilyn Collins, Wojtek Kazimierczak Obraz przefiltrowany przez narzędzia optyczne z użyciem wody podejmuje zagadnienia masy, ogółu oraz uchodźstwa.

Doors / Double Idemnity: Paul Abbott, Mariusz Maślanka Mail-art-exchange oraz przegrywanie nagrywania (re-recording) posłużyło do porównania przestrzeni realnej z cyfrową oraz badania przestrzeni opartych na koncepcji miejsca - nie miejsca.

 The basket – the carrier of identity / Nothing by Force: Regan O’Callaghan, Shadi Mahsa, Joanna Zdzienicka, Aga Piotrowska W poszukiwanie i określanie tożsamości każdego z artystów czasem decydującym okazuje się przypadek. Korzystanie z otwartej przestrzeni peryferiów i spontaniczne w niej zachowania kierują do poszukiwań maksymalnej swobody, której punktem odniesienia jest nadmiar zaplanowanych czynności.

 PERIPHERAL / OBWODOWY / performens / Angelina Kornecka Transformacja liminalna / obiekty/ Sybilla Skałuba Stan liminalny jest stanem “pomiędzy”, betwixt and between. Uczestnik liminalnych procesów jest istotą zawieszoną jak duch Yōkai nie wiadomo gdzie, nie znającą siebie, nie mającą punktów oparcia, ale za to, z konieczności niejako, otwartą na to, czego nie zna i nie wie.

Obwodowy/ W szerokim aspekcie swojej definicji jest czymś co jest poza głównym skupieniem i esencją rzeczywistości zastanej tu i teraz. Jednocześnie jest doświadczany tu i teraz. Jest paralelą myśli jako wyobrażenia pierwszych i pierwotnych niewidzialnych znaczeń i relacji. Artystyczny koncept to stymulacja opozycji i podobieństw jakie istnieją w ruchu i naszej ekspresji / mowa ciała zastana i zapamiętana jednocześnie współgra i współtworzy nasz byt

Tagi: Connect Katowice Rondo Sztuki wystawa

PDF Print